1. MB Quân Đội

– Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

– Số tài khoản: 8888 66 99 66 998

 

3. Viettinbank

– Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

– Số tài khoản: 100 807 6666 77

– Chi nhánh: Lê Thị Riêng – Q12