Máy Năng Lượng Mặt Trời Bình Minh 150 Lít ( 15 ống )Bảo hành 6 năm !